CITY GUIDES

Mini Stek – Utrecht

Mini Stek – Utrecht

Kinderdagverblijf Biebelebons is het nieuwste dagverblijf. Het is half september 2011 van start gegaan en is met de buitenschoolse opvang MikMak Buiten gevestigd in een gebouw met USV Hercules. Het dagverblijf ligt op de grens van Tuindorp-Oost en Voordorp, is...
Nokik – Utrecht

Nokik – Utrecht

Buitenschoolse opvang Rivierwijkers is gevestigd in de nieuw gebouwde en zeer ruime sportkantine van voetbalvereniging SV Rivierwijkers en maakt gebruik van de omringende sportvelden. Hierdoor kunnen zij onder andere activiteiten aanbieden gericht op sport en spel....
Oog in Al – Utrecht

Oog in Al – Utrecht

Het uitgangspunt van Oog in Al is dat de kinderen worden opgevangen in vaste groepen, op vaste dagen, in een vaste ruimte met vaste begeleiding. Hierdoor raken de kinderen en groepsleiding snel en goed vertrouwd met elkaar. Omdat kinderen tussen vier en twaalf jaar...
Ozzie – Utrecht

Ozzie – Utrecht

BSO Ozzie staat voor gezelligheid, persoonlijke aandacht en huiselijke sfeer. In deze buitenschoolse opvang ontvangen ze kinderen van 4 tot 13 jaar. Kinderen kunnen in kleine groepen naar hartenlust spelen. Spelen staat voorop! Er is opvang voor maximaal 40 kinderen,...
Vriendjes – Utrecht

Vriendjes – Utrecht

KDV: Vriendjes heeft in een pedagogisch beleidsplan vastgelegd wat hun visie is ten aanzien van opvoeding. Uitgangspunt zijn 4 basisdoelen: emotionele veiligheid, de ontwikkeling van persoonlijke competentie, sociale competentie en het aanleren van normen en waarden....

Filter op je plaats

Zoeken

in Amsterdam

in Den Haag

in Utrecht